سامانه گردشگری تعاونی واحد شهرری این سامانه با هدف تسهیل شرایط سفر و گردشگری اعضای محترم تعاونی تهیه گردیده و طرح های متنوعی برای تأمین این هدف در دستور کار می باشد . تأمین امکانات مورد نیاز سفر بویژه مکانی مناسب جهت اسکان در محل هدف گردشگری از جمله برنامه های شرکت تعاونی می باشد . امید است در این راه ضمن برخورداری از دعای خیر همکاارن ارجمند از توانمندی ها، مهارت ها و دانش عزیزان نیز بهره مند گردیم . http://iausrt-g.mihanblog.com 2019-01-18T20:12:30+01:00 text/html 2016-09-01T06:36:10+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل دریافت فرم درخواست اسکان و بلیط سفر http://iausrt-g.mihanblog.com/post/22 <div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">دریافت فرم درخواست اسکان&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:blue;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">و بلیط (قطار یا هواپیما)</span></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><a href="http://www.98up.in/images/6n9p7v2zdhek4nhhu2uw.pdf" target="" title="" style="color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ff0000">PDF</font></a><font face="B Jadid"><font color="#ff0000">&nbsp; </font><font color="#3333ff">/</font><font color="#ff0000"> &nbsp;</font></font><a href="http://www.98up.in/images/irnuzxvw21yfbd93w67x.jpg" target="" title="" style="color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ff0000">JPG</font></a></font></b></div> text/html 2016-07-17T08:51:08+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل اسکان و اقامت در رستم رود http://iausrt-g.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><font size="6"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Jadid&quot;;">اسکان و اقامت در</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Jadid&quot;; color: red;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Jadid&quot;; color: red;">رستم رود</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/zrdea8e9r8yvxs5022g.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';"><font size="3"><font color="#ff0000" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-center;"><b>دوره ها تا پایان شهریور رزرو گردیده و از ابتدای مهر ماه ملک مذکور در اجاره تعاونی نمی باشد</b> لیکن </font><font style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-center;" color="#3333ff">درصورت تمایل همکاران به استفاده از آن امکان هماهنگی و رزرو وجود دارد </font><font color="#ff0000" style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-center;">البته بایستی مطابق روال مربوطه نسبت به دریافت فرم ثبت نام ، تکمیل و تحویل آن به دفتر تعاونی اقدام گردد ( جهت دریافت فرم ها به "ادامه مطلب" مراجعه فرمایید ) .&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma; text-align: -webkit-center; color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;</span></font></span></p></div> text/html 2016-07-13T05:16:00+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل اسکان در شهر نور http://iausrt-g.mihanblog.com/post/19 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/59of70c07maal8n3nizy.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-size: large; line-height: 16.5px; text-align: justify; text-indent: -24px;"><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#3366ff">فرم ثبت نام را از</font>&nbsp;</span></b><a href="http://www.98up.in/images/587vj5e04sk0jvfiiv.jpg" target="" title=""><font color="#ff0000" size="5"><b>اینجا</b></font></a><b style="font-size: large; line-height: 16.5px; text-align: justify; text-indent: -24px;"><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<font color="#3366ff">دریافت نمایید .</font></span></b></div> text/html 2016-06-23T05:48:53+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل شب هایی برتر از هزار ماه http://iausrt-g.mihanblog.com/post/17 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/n7em5yj11c7poapgu3q.jpg" alt=""></div> text/html 2016-06-04T21:38:29+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل اسکان و اقامت در مازندران ( محمود آباد و چالوس ) http://iausrt-g.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/f4yge5i7ny8laai37js.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-31T06:59:57+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل طرح خرید ویلا در شمال http://iausrt-g.mihanblog.com/post/15 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.98up.in/images/xlhijqkm9f3efwat0ijy.jpg" alt=""></div> text/html 2015-10-15T10:25:53+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل نقشه راه عتبات عالیات http://iausrt-g.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 115%; font-family: 'B Homa';">دریافت نقشه راه های کربلا و نجف &nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';"><a href="http://www.98up.in/images/99f93jjrfd2r0nspys7f.jpg" target="" title=""><font size="5" color="#ff0000">اینجا</font></a><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;&nbsp;کلیک نمایید .</span></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';"><span style="font-size: 18pt;"><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';"><span style="font-size: 18pt;"><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';"><span style="font-size: 18pt;">دریافت نقشه <font color="#cc0000">شهر کربلای معلا</font>&nbsp;</span><a href="http://www.98up.in/images/6f8arntjxeit5yq0siug.jpg" target="" title=""><font size="5" color="#3333ff">اینجا</font></a><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;کلیک نمایید .</span></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="B Homa"><span style="font-size: 24px; line-height: 12.6499996185303px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="B Homa"><span style="font-size: 24px; line-height: 12.6499996185303px;">دریافت<font color="#003300"> نقشه </font><font color="#006600">نجف اشرف</font>&nbsp;</span></font><a href="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/d1a82324ba889e2e1.jpg" target="" title=""><font size="5" color="#3333ff">اینجا</font></a><font face="B Homa"><span style="font-size: 24px; line-height: 12.6499996185303px;">&nbsp;کلیک نمایید .</span></font></div> text/html 2015-08-15T11:00:17+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل اسکان و اقامت در شمال کشور (طرح مشارکت در تامین سرمایه ) http://iausrt-g.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Jadid&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:blue">گام اول : تأمین سرمایه بمنظور رهن یا اجاره آپارتمان یا ویلا در شمال کشور</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">بدینوسیله به اطلاع عموم همکاران می­ رساند</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">بدلیل اجرایی نشدن مصوبه مجمع عمومی</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">شرکت تعاونی مبنی بر</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:red;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">افزایش سهام اعضاء به میزان دویست هزار تومان</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">در قالب کسر از حقوق (طی 4 قسط و با هدف تأمین سرمایه لازم جهت</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#3333FF;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">رهن یا اجاره مکانی مناسب در شمال کشور</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#3333FF;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin';">بمنظور اسکان همکاران و خانواده محترم آن­ها)، هیئت مدیره محترم تصمیم گرفت&nbsp;</span></b><b style="line-height: 16.5px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">منابع مالی</span></b></div> text/html 2015-08-12T10:51:43+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل تور یکروزه گردشگرانه برگزار نمی شود http://iausrt-g.mihanblog.com/post/10 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Jadid&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:blue">برگزاری تور یکروزه در مورخ 94/5/22 منتفی شد <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به اطلاع می رساند تور یک روزه گردشگری به یکی از مقاصد : <o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><font color="#cc0000">&nbsp;غار علی صدر، دریاچه میانشه، چشمه های آب بابداب سورت و یا آبشار شاهاندشت</font> بدلیل عدم حدنصاب لازم برگزار نخواهد شد .</span> text/html 2015-06-23T11:09:37+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل سفر به مشهد مقدس با تسهیلات تعاونی http://iausrt-g.mihanblog.com/post/9 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:blue">تسهیلات ویژه سفر زیارتی به مشهد مقدس</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:blue"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بمنظور تسهیل اسکان و اقامت اعضای محترم شرکت تعاونی در مشهد مقدس و </span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:red">زیارت حرم حضرت علی ابن موسی الرضا&nbsp;<sup>(علیه السلام)</sup></span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">تفاهم نامه همکاری ای با شرکت خدمات مسافرتی کیهان سیاحت پارسیان منعقد و همکاران ارجمند می توانند از تسهیلات این تفاهم نامه بهرمند گردند .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font size="4" style="line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: black;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;مشاهده "</span></span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: 'B Jadid';">شرایط و ضوابط + نمودارگردش کار</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">"&nbsp;</span></font><font size="4" style="line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">بصورت</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font size="4" style="line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/22d0ec465ce08a061.pdf" target="" title="" style="font-size: 11px;"><font size="5" color="#000099"><b>PDF</b></font></a><b style="font-size: 11px;"><font size="5">&nbsp;</font></b><span style="font-size: 11px;"><font size="5"><b>&nbsp; &nbsp; ، &nbsp;&nbsp;</b>تصویر&nbsp;&nbsp;</font></span><font style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 32px;"><font size="5"><b style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</b></font><a href="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/6e8bc2f63fd45a361.jpg" target="" title=""><font size="5" color="#000099"><b>1</b></font></a><font size="5"><b><font color="#006600">&nbsp;</font>/<font color="#006600">&nbsp;</font></b></font><a href="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/22d03ff45c6480c63.jpg" target="" title=""><font size="5" color="#000099"><b>2</b></font></a><font color="#006600" size="5"><b>&nbsp;</b></font></font></p> text/html 2015-06-11T20:42:29+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل آبشار زیبای خور http://iausrt-g.mihanblog.com/post/8 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Jadid&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:blue">روستای خور </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Sakkal Majalla&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:blue">–</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:blue"> آبشار خور<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">از جمله زیبایی های طبیعی شهرستان کرج، آبشار خور است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><br></font></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 107%;">این آبشار در نزدیکی روستایی به همین نام قراردارد که برگرفته از نام خورشید است.</span></div><div style="font-size: 14pt; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 107%;"><br></span></div></span><div><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="4">جهت آشنای با این آبشار زیبا</font><a href="http://iausrt-g.mihanblog.com/extrapage/absharkhoor" target="" title=""><font size="5"><b> <font color="#000099">اینجا&nbsp;</font></b></font></a><font size="4">کلیک نمایید .&nbsp;</font></span> </div> text/html 2015-06-10T09:45:41+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل تورهای گردشگری داخلی و خارجی با تسهیلات تعاونی http://iausrt-g.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">به اطلاع می رساند، در راستای تأمین خدمات رفاهی ویژه اعضاء محترم تعاونی، با <font color="#ff0000"><b>شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی شاهدان کوثر</b></font> قرارداد همکاری منعقد و عزیزان عضو می توانند از تسهیلات این قرارداد بهره مند گردند .</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">جهت کسب اطلاعات بیشتر</span><a href="http://iausrt-g.mihanblog.com/extrapage/shahedankosar" target="" title=""><font size="5" color="#3333ff"><b> اینجا&nbsp;</b></font></a><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">کلیک نمایید .</span></div> text/html 2015-06-04T19:18:04+01:00 iausrt-g.mihanblog.com مدیر عامل به اشتراک گذاری تجربیات ویژه http://iausrt-g.mihanblog.com/post/4 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-family: 'B Jadid'; font-size: 16pt; line-height: 150%; text-align: center;">مشتاقانه آماده دریافت تجربیات گردشگرانه شما هستیم .</span></p>